הר הכסף

אחרי שנים רבות של חוסר ודאות, סוף סוף נמצא הפתרון לכל האנשים שכספם נשכח אצל חברות הביטוח כחיסכון כלשהו ולא חזר אליהם עד היום. אתר זה ששמו הר הכסף יעזור לאותם אנשים לאתר את כספם האבוד.

מדובר בסכום של חמישה עשר מיליארדי שקלים שממתינים בקופות של הגופים המוסדיים-שהם קרנות הפנסיה, חברות הביטוח ומנהלי קופות הגמל שאנשים הפקידו שם בתור חסכונות, אבל עם השנים שכחו מהם או שכתוצאה מסיבות אחרות הם אינם מודעים לקיומם. 

חשוב לציין, שלא כל חמישה עשר המיליארדים האלו שייכים לאנשים שנותק איתם הקשר, על חלק מהכסף לא ניתן לקבוע זאת בוודאות גמורה.

המצב כיום הוא שאף אחד אינו מנסה לאתר את אותם חוסכים או לחילופין את היורשים או המוטבים שלהם, וכך נוצר מצב שמיליארדי השקלים האלו נמצאים אצל הגופים הפיננסים שנהנים מהון רב וזמין ומדמי ניהול גבוהים ביותר.

מצב זה אינו הוגן ואינו מוצדק בכלל ובשנתיים האחרונות נחשפה המציאות העגומה שנוצרה. כעת, לאחר זמן רב של המתנה קם פרוייקט הר הכסף שמטרתו לטפל בתופעה ולמגר אותה, בכך שמצא דרך לאפשר לחוסכים לברר היכן כספם נמצא.

אגף שוק ההון - ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מקדם את פרויקט הר הכסף בכך שמשיק כעת את האתר החדש לאיתור חסכונות אבודים.

בעזרת אתר זה, יוכלו החוסכים לברר ולדעת מהו סוג החיסכון הפנסיוני שלהם - קרן פנסיה, קופת גמל, קרן השתלמות או פוליסת ביטוח ובאיזה גוף פיננסי כספם מופקד, ובנוסף האתר  יאפשר מידע נוסף מעבר למידע הנ"ל, כמו מהו הסכום המדויק שנצבר וכיצד כדאי למשוך אותו.

השלבים לאיתור חיסכון באתר הם:

  • יש להיכנס לאתר ולמלא את הפרטים. לאחר מכן יצרו איתכם קשר ויבקשו מכם לענות על מספר שאלות שיבדקו מול מאגרי המידע הממשלתיים וגם מספר תעודת זהות ואת מועד הנפקת התעודה.
  • לאחר מילוי הפרטים מתקבל פלט הכולל את המידע על שם הגוף המוסדי שאצלו נמצא הכסף, ומהו סוג החיסכון המדויק.
  • כעת יש לפנות באופן פרטי לאותו גוף המחזיק בכסף.
  • גוף זה מחויב לענות לפונה בתוך זמן סביר וייתכן שידרוש מהאדם שפנה מסמכים ואישורים שונים. במקרה שאדם מבקש למשוך כספים, הגוף הפיננסי חייב להיענות לו בתוך ארבעה ימים בלבד.

אנו מקווים שהאתר החדש יפתור את בעיית הכסף האבוד ושכל הכסף יוחזר לבעליו במהרה.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הר הכסף בכתובת: http://silver-mountain.co.il